Content page
Klövern emitterar drygt en halv miljon preferensaktier | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klövern emitterar drygt en halv miljon preferensaktier

Klövern har genomfört en kontant nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 564 194 preferensaktier har emitterats till en emissionskurs om 159 kronor per preferensaktie, motsvarande en emissionslikvid om 89,7 miljoner kronor.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed