Content page
Besqab till börsen 12 juni | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Besqab till börsen 12 juni

Strömmen av bygg- och fastighetsbolag till börsen fortsätter. Styrelsen för Besqab har ansökt om notering av bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm. De säljande aktieägarna motsvarar cirka 27,5 respektive cirka 5,2 procent av aktierna och rösterna.

Säljande aktieägare är: Skirner AB, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Solid Brass AB, Aktiebolaget Dendera Holding, Carl Wale med familj, Kristian Wale och Atlasmuren Fastigheter AB.

Erbjudandet, enligt information från bolaget:

  • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare (”Erbjudandet”)
  • Erbjudandet omfattar högst 5.066.379 aktier, varav högst 4.255.319 avser nyemitterade aktier erbjudna av Bolaget och högst 811.060 avser befintliga aktier erbjudna av de Säljande aktieägarna.
  • Priset i Erbjudandet förväntas att fastställas inom intervallet 67–74 kronor per aktie.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 339–375 mkr.
  • Baserat på prisintervallet i Erbjudandet och full teckning av de nyemitterade aktierna värderas Besqabs aktier till cirka 1.037–1.145 mkr.
  • Anmälningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå 28 maj – 10 juni 2014.
  • Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 28 maj – 11 juni 2014.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq OMX Stockholm är den 12 juni 2014, under kortnamnet ”BESQ”.
  • Swedbank agerar sole manager och bookrunner i samband med Erbjudandet och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

Kommentar från Anette Frumerie, VD i Besqab:

– Besqabs trygga historia med gott renommé, stort lönsamhetsfokus och god utdelningstillväxt har lagt en solid grund för vår starka tillväxtstrategi. Besqab verkar på marknader med stark efterfrågan och hög inflyttning vilket genererar goda framtidsutsikter. Våra möjligheter att växa, öka kännedomen samt ta marknadsandelar, tillvaratas på ett effektivt sätt i en noterad miljö med större tillgång till kapitalmarknaden. Inför kommande börsnotering har våra processer stärkts och vår strategi renodlats, vilket bidragit till en än mer stark, högkompetent och välorganiserad organisation.

Johan Nordström, styrelseordförande i Besqab:

– Besqab har under 25 år vuxit till att bli en etablerad och aktad aktör inom projektutveckling bostad på Stockholm och Uppsalamarknaden. Genom kommande nyemission och notering på NASDAQ OMX Stockholm stärks Besqabs möjlighet till fortsatt tillväxt. En notering av Besqab skapar goda förutsättningar för framtida kompetensförsörjning och en stärkt kundrelation. Ett långsiktigt ägarengagemang bidrar därutöver till stabilitet.

Fastighetsvärlden Idag 2014-05-27.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed