Content page
Sveafastigheter gör bra vinst i miljardaffär | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveafastigheter gör bra vinst i miljardaffär

Trophi redo att dubbla till 8 miljarder. Efter ett kort innehav på två år säljer Sveafastigheter 68 butiksfastigheter i Finland, med Kesko som hyresgäst till Trophi som ägs av Tredje AP-fonden.

Köpeskillingen är 125 miljoner euro. Sveafastigheter förvärvade fastigheterna från Niam och Aberdeen i två affärer. Fastighetsvärlden bedömer att priset är 15–20 procent över förvärvspris plus investeringar.

Fastighetsportföljen köptes under februarii och maj 2012 av Sveafastigheter tillsammans med CAM som partner och asset manager.

Portföljen är spridd på 55 orter över hela landet, men med tyngdpunkt på de södra delarna. Arean uppgår till ca 80.000 kvm.

- Försäljningen av de finska dagligvarubutikerna är den första avyttringen av en hel portfölj för Sveafastigheter Fund III. Vi har genomfört samtliga delar av investeringens affärsplan och är mycket nöjda med att nu leverera en god avkastning till våra investerare, säger Johan Tengelin, VD på Svefastigheter.

- Vi har arbetat tätt tillsammans med hyresgästen för att identifiera och utveckla de strategiskt bäst belägna fastigheterna och därmed möjliggjort omförhandling av avtalen till långa löptider vilket var förmånligt för båda parter, säger Patrick Gylling på Sveafastigheter i Finland. Med det i åtanke så är tiden rätt för att överlämna portföljen till en ny ägare. Vi är övertygade om att Redito kommer att bli en bra hyresvärd för Kesko.

Sveafastigheters rådgivare för transaktionen var Advium Corporate Finance och Krogerus Attorneys.

Portföljen kommer ingå i Trophi Fastighets AB, som nu består av närmare 200 handelsfastigheter på drygt 130 orter i Sverige och Finland. Ca 90 procent av portföljen utgörs av livsmedelsbutiker med Axfood och ICA samt finska SGruppen och Kesko som största hyresgäster.

Portföljen har efter den senaste investeringen ett marknadsvärde på drygt 4 miljarder kronor i Sverige och Finland som är de marknader där Redito har mandat att köpa. Jan Björk, partner och VD Redito, säger att beståndet kan fördubblas.

– 8–10 miljarder skulle kunna vara möjligt. Teoretiskt skulle det förstås kunna bli större, men praktiskt tror jag inte det är möjligt. Det finns bara en viss mängd av de fastigheter som vi är intresserade av.

Fastighetsvärlden Idag 2014-05-26

MER stenafastigheter.se

Comments are closed