Content page
Nordisk Renting hyr ut i Karlstad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nordisk Renting hyr ut i Karlstad

Hyr ut nära campus. Nordisk Renting har, med hjälp av NAI Svefa, tecknat ett 7-årigt avtal med Karlstads Kommun och Innovation Park som hyr 2 400 kvm i fastigheten Mandolinen 7. Fastigheten ligger i anslutning till Karlstads universitet och med närhet till Stora Ensos globala enhet för forskning och utveckling (Karlstad Research Centre) och Centrum för Tjänsteforskning (CTF).

Byggnaden som omfattar cirka 15 000 kvm genomgick en fullständig uppgradering år 1999 då lokalerna anpassades till Stora Ensos verksamhet som idag hyr cirka 55 procent. Innovation Park kommer initialt att hyra kontorslokaler om cirka 2 400 kvm i ett plan. Av ytorna i fastigheten är 2 300 kvm fortfarande vakanta.

Fastighetsvärlden Idag        2014-05-22

MER stenafastigheter.se

Comments are closed