Content page
Plusresultat i D Carnegies första delår | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Plusresultat i D Carnegies första delår

Q1 2014. Förvaltningsresultatet för D Carnegie & Co:s första kvartal 2014 uppgick till 1,2 miljoner kronor. Resultatet är kraftigt påverkat av det faktum att förvärvet av bolagets fastighetsportfölj om 3 miljarder fullföljdes först den 27 februari. Det påverkar också hyresintäkterna som för perioden uppgick till 21,1 miljoner kronor, samt resultatet före skatt som uppgick till 31 miljoner.

Inga jämförelsetal finns då bolaget inte var aktivt i nuvarande form för ett år sedan.

Fastighetsvärlden Idag           2014-05-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed