Content page
Lättare hyra ut bostadsrätt i andra hand | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lättare hyra ut bostadsrätt i andra hand

Det blir från och med 1 juli lättare att få tillstånd att hyra bostadsrätten i andra hand. Detta beslutades av riksdagen. Beslutet omfattar också att bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren som hyr ut sin lägenhet.

Lagändringen innebär att det fortfarande är bostadsrättsföreningen som ska ge tillstånd till den som vill hyra ut i andra hand, men att skälen för att få hyra ut får en generösare bedömning. Tidigare har det krävts att bostadsrättshavaren i likhet med hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Denna skrivning har nu ändrats till att bostadsrättshavaren endast måste uppvisa skäl för uthyrningen. För att täcka ökade administrativa kostnader får bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift på högst tio procent av ett basbelopp under ett år, i dagsläget 4 440 kr.

– För att en bostadsrättsförening ska kunna ta ut den beslutade avgiften, måste det skrivas in i föreningens stadgar. Förändringarna i bostadsrättslagen innebär, som vi tidigare har informerat om, att Fastighetsägarnas mönsterstadgar kommer att revideras. De nya stadgarna lanseras samma dag som lagändringarna träder i kraft, alltså den 1 juli i år, säger Line Zandén, nationell ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna.

För frågor om omfattningen av lag ändringarna kontakta Line Zandén 086135740. För frågor angående revidering av stadgar kontakta er regionförenings medlemsrådgivning.

Betänkande 2013/14:CU29 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed