Content page
Bokriskommittén presenterar sin slutrapport | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bokriskommittén presenterar sin slutrapport

Vid ett seminarium den 12 juni presenterar Bokriskommittén sina reformförslag för ökat bostadsbyggande och större rörlighet på bostadsmarknaden. Därefter kommer förslagen att kommenteras och diskuteras av bostadsminister Stefan Attefall och PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri och Klas Eklund, ordförande i Bokriskommittén.

Bokriskommitténs reformplan innefattar en rad reformförslag som syftar till att både öka rörligheten på bostadsmarknaden och nyproduktionen av bostäder.

– Det räcker inte att "bara" öka byggandet eftersom de största samhällsekonomiska kostnaderna av dagens system ligger i att det existerande bostadsbeståndet utnyttjas dåligt. Det räcker inte heller att "bara" avreglera hyressättningen, eftersom det skulle riskera att trycka upp hyrorna för mycket, säger Klas Eklund, ordförande i Bokriskommittén och seniorekonom på SEB.

I rapporten presenteras konkreta förslag för en bättre fungerande bostadsmarknad med ökad rörlighet och fler bostäder.

– Vi behöver både öka rörligheten – genom ändrade skatteregler och omreglering av hyressättningen – och öka byggandet – bland annat genom ett radikalt förenklat planförfarande. Åtgärderna måste samverka i en helhetslösning, säger Klas Eklund.

Rapporten presentas av Klas Eklund och därefter följer diskussion om rapporten med Stefan Attefall, civil- och bostadsminister och PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri. Bokriskommitténs övriga ledamöter kommer att finnas på plats under seminariumet.

Välkommen till Bokriskommitténs rapportsläpp den 12 juni.

Tid: 12 juni kl. 12.00-13.30. En lättare lunch serveras från kl. 11.30.
Lokal: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2.
Anmälan: Senast den 11 juni genom anmälningsformuläret.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed