Content page
PwC: 64 procent tror på stigande priser | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

PwC: 64 procent tror på stigande priser

Mer oro för omvärldsförändringar. Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella fastighetsmarknaden ökar markant. Det visar PwC:s Fastighetstempen som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska fastighetsbolag. Trots ett positivt affärsklimat är det tydligt att branschen har blivit allt mer oroad för omvärldsförändringar och nämner den globala ekonomiska stabiliteten som en av de viktigaste faktorerna för transaktionsmarkanden framöver.

Så många som 64 procent av fastighetsägare och investerare räknar med stigande priser de kommande tolv månaderna. Det är en ökning från 35 procent för ett år sedan. Bara en procent av respondenterna i undersökningen tror på fallande priser.

– Många bedömare räknar med en fortsatt positiv prisutveckling. Det finns förmodligen fortfarande skillnader beroende på såväl geografi som fastighetstyp även om fler och fler får upp ögonen för investeringar utanför storstadsregionerna, säger Robert Fonovich, ansvarig för Real Estate inom PwC.

Synen på hyresintäkter är också positiv. Hela 70 procent av respondenterna räknar med att hyresintäkterna för det egna företaget kommer att öka och 67 procent ser stigande hyresintäkter för branschen som helhet.

Tillgången till kapital bedöms fortfarande som god och utvecklingen stabiliseras något i årets mätning. Över hälften, 52 procent, tror att tillgången till lånekapital ökar de kommande tolv månaderna.

De fastigheter som bedöms som mest attraktiva när det gäller bästa avkastning ligger inom kontors- och bostadssektorn. Intresset för handelsfastigheter minskar. Dock blir det allt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt enligt undersökningen. Så många som hälften av respondenterna, jämfört med 26 procent för ett år sedan, tvivlar på tillgången till intressanta objekt.

– Vi har under årets första månader sett intressanta transaktioner inom i princip alla segment, även om många aktörer nu gör bedömningen att det blir svårare att finna investeringsobjekt som motsvarar aktuell strategi. Detta kan leda till en ökningstakt av investeringar i eget bestånd där man ofta upplever att en högre avkastning kan erhållas, avslutar Robert Fonovich.

Det som kan komma att påverka fastighetsmarknaden negativt i det korta perspektivet är en tilltagande oro i omvärlden. Över 2o procent av branschföreträdarna nämner i undersökningen den globala ekonomiska stabiliteten som en av de viktigaste faktorerna för transaktionsmarknaden framöver.

Fastighetsvärlden Idag 2014-05-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed