Content page
Citycon gör nyemission om hela 3,8 miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Citycon gör nyemission om hela 3,8 miljarder

Citycon genomför en riktad nyemission på cirka 200 miljoner euro till CPP Investment Board European Holdings (CPPIBEH), ett helägt dotterbolag till Canada Pension Plan Investment Board, i utbyte mot 15 procent av aktierna och rösterna i Citycon. Efter den riktade nyemissionen genomför Citycon dessutom en nyemission på cirka 200 miljoner euro riktad till sina aktieägare. Nyemissionerna om totalt 400 miljoner euro motsvarar omkring 3,8 miljarder kronor.

Citycon kommer att använda kapitalet från nyemissionerna för att återbetala skulder på cirka 300 miljoner euro. Balansräkningen stärks och företaget får större utrymme för investeringar i utvalda exploateringsprojekt och förvärv.

Gazit-Globe och CPPIBEH garanterar tillsammans med den finska pensionsjätten Ilmarinen, med vissa förbehåll, att teckna respektive bolags pro rata-andel av nyemissionen. Dessutom kommer Gazit-Globe och CPPIBEH tillsammans helt att garantera nyemissionen, med vissa förbehåll.

– Det är glädjande att vi har fått ännu en global aktör inom fastighetsinvestering med högt anseende som en av Citycons strategiska aktieägare. Det stärker vår profil som ledande inom köpcentrum och vår finansiella position ytterligare. Vi uppskattar att våra huvudägare Gazit-Globe och Ilmarinen har varit så aktiva i den här transaktionen, säger Citycons VD Marcel Kokkeel i en kommentar.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed