Content page
Vi letar forwards av internationell klass | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vi letar forwards av internationell klass

Det är stora investeringar och komplext att handla upp teknikkonsulter. Många gånger har man för litet underlag för definiera uppdraget. Det finns för många osäkerheter helt enkelt. Jag ser också att många byggherrar inte längre har kapacitet eller kompetens att handla upp konsulter i sina egna organisationer. När ska en byggherre ta in en konsult och vilka konsulter behövs i olika skeden?

Jag har förståelse för att det då kommer in andra aktörer på marknaden som t ex företagsmäklare. Det blir en enkel väg att välja. Denna utveckling där prispress går före värde tror jag dock är negativ för samtliga i branschen. En annan ”lösning” flertal beställare ser är att rikta in sig mot större antal totalentreprenader. I en totalentreprenad får byggherren ingen oberoende projektledning som bevakar genomförande och affär. Samtidigt finns många typer av projekt där totalentreprenad inte passar som genomförandeform. Låt projektet styra val av entreprenadform och inte förmågan att upphandla teknikkonsulter.

Vi behöver alternativ till totalentreprenaden där leverantören tar större ansvar i genomförandet samt färdig produkt. Affären helt enkelt!

All förändring tar tid och vi kommer nog alltid att leva med att de är svårt att handla upp byggprojekt. Flera av våra kunder menar att svårigheten med just konsultupphandlingar är att definiera uppdraget samt att reda ut ansvarsfrågan då det uppstår problem. Här behöver vi som konsulter vara tydligare för att skapa trygghet och förtroende.

Hifab har i 40 år verkat internationellt och nästan uteslutande handlas vi upp som en ledande konsult med både supervision & design. Jag är övertygad om att det är rätt väg även för Sverige. Det skapar en tydligare ansvarsbild och styrning till rätt produkt.

Vi ser idag fler exempel än tidigare där beställaren vill köpa en konsult. Det är en intressant utveckling, men allt för många blandar ihop ansvar och leverans. Jag tolkar det som att man vill ha en part som tar ansvar för leveransen – inte nödvändigtvis att hela leveransen sker med resurser från samma konsultbolag. Vi ser tyvärr flera upphandlingar där man ställer krav på offererande bolag i form av omsättning mm som begränsar till de riktigt stora teknikkonsulterna och inte ger mindre eller mellanstora konsulter möjlighet att lämna. När vi påpekat detta så har man i de flesta fall ändrat för att ge oss möjlighet att vara med och offerera.

Jag tror att det är viktigt att det finns alternativ att göra upphandlingar av ledande konsult än att rikta sig enbart till de stora. Som projektledningsbolag har vi en position att handplocka och ta ansvar för en grupp konsulter anpassat för en specifik kund eller projekt. Behöver man t ex en forward av internationell klass hittar vi en sådan.

På det sättet kan byggherren fokusera på sin affär och låta oss ta ansvar för genomförandet av projektet. Jag ser fram emot att ta ett större ansvar!

MER stenafastigheter.se

Comments are closed