Content page
Laddar för nytt storprojekt – intill Swedbank | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Laddar för nytt storprojekt – intill Swedbank

Nya planen ger 35.000 kvm kontor och hotell. Om några veckor, samtidigt som Swedbank flyttar in sitt nya huvudkontor i Sundbyberg, ska kommunfullmäktige i Solna fatta beslut om en ny detaljplan för det angränsande kvarteret Stenhöga. Den kommer ge Humlegården möjlighet att genomföra ytterligare ett stort projekt utöver bankprojektet som påbörjades för tre år sedan.

Den nya detaljplanen medger nyproduktion av 30.000 kvm ljus BTA kontor samt 6.000 kvm ljus BTA hotell. Byggnaderna föreslås ha en varierad höjd om 6–8 våningar. Dessutom föreslås ett parkeringshus med 955 parkeringstillstånd som ersättning för de p-platser på de markområden som bebyggs.

Utöver de nya byggnaderna gör detaljplanen det möjligt att bygga på den befintliga bebyggelsen i kvarteret, kallad Stora Blå efter de blåskimrande plåtfasaderna, med en till två våningar.

I de planer som finns på att gräva ner järnvägen så ska plattformen flyttas söderut och kommer därmed närmare Humlegårdens fastigheter och de stora mängder kontorslokaler som finns på andra sidan där Solna Business Park finns (ägs av Fabege).

Läs mer om flera nya projekt i Stockholmsområdet (plus även Göteborg och Malmö) i magasinet FV Nr 4/2014.

Fastighetsvärlden Idag 2014-05-12

Den möjliga nyproduktionen syns i övre högra hörnet. Längst ner på bilden, vid spåren och på samma sida, syns Swedbanks nya huvudkontor. Fastigheten däremellan är känd som Stora Blå.
Den möjliga nyproduktionen syns i övre högra hörnet. Längst ner på bilden, vid spåren och på samma sida, syns Swedbanks nya huvudkontor. Fastigheten däremellan är känd som Stora Blå.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed