Content page
En viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar

Datum: 2014-05-12 15:00
Text:

 

Stena Fastigheter deltar kontinuerligt i en kundundersökning för att vidareutveckla fastigheterna och arbetssätt. Detta är ett ovärderligt sätt för oss att mäta hur nöjda våra hyresgäster är med sitt boende och med oss som hyresvärd. Det är en bra avstämning för att uppnå ständiga förbättringar.

 
Stena Fastigheter vill vara hyresgästens första val när det gäller attraktiva och trygga bostäder. Därför vill vi veta vad våra hyresgäster tycker om oss. Just nu delar vi ut en enkät med frågor som handlar om boendet. Vi frågar hyresgäster i varannan trappuppgång vartannat år. I september/oktober redovisar vi en sammanställning av resultatet till alla hyresgäster.
 
Varje hyresgäst som tar sig tid och svarar på frågorna i enkäten är av stort värde för oss. Med hjälp av synpunkterna kan vi utvecklas och bli ännu bättre.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed