Content page
Omstrukturering hos Riksbyggen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Omstrukturering hos Riksbyggen

Riksbyggen gör en omstrukturering i företagsledningen. En ny funktion inrättas med Robert Söderhjelm som ekonomi- och finanschef. Fastigheter ingår fortsättningsvis i ett nytt affärsområde med Carl-Johan Hansson som chef. Ändringen innebär att Katarina Staaf lämnar rollen som finans- och fastighetschef i företagsledningen.

FV Idag 2014-05-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed