Content page
Myndigheten för delaktighet har startat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Myndigheten för delaktighet har startat

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet. Den startade 1 maj 2014. Myndighetens uppdrag är att verka för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighets webbplats

Socialdepartementet, 7 maj 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed