Content page
Sigillet utökar i centrala Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sigillet utökar i centrala Göteborg

Förvärvar fastighet för konvertering till bostäder. I Masthugget i centrala Göteborg har Sigillet Fastighets AB förvärvat fastigheten Masthugget 4:11 från en privatperson.

Sigillet avser att konvertera byggnadens användning från äldreboende till vanliga bostäder, den är idag helt tomställd. Savills har varit rådgivare till Sigillet vid affären.

Fastigheten har för närvarande en uthyrbar lokalarea om 2.300 kvm. Från nybyggnationen under tidigt 90-tal och fram till i februari 2014 har byggnaden hyrts i sin helhet av Göteborgs kommun som bedrivit äldreboendet Barken i byggnaden. Köpeskillingen är konfidentiell men Fastighetsvärlden uppskattar värdet till 50-55 mkr.

Fastigheten ligger vid korsningen Värmlandsgatan / Tredje Långgatan och Sigillet äger sedan tidigare grannfastigheten, vilken förvärvades i juli 2013.

Fastighetsvärlden Idag 2014-05-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed