Content page
Wihlborgs ökar hyresintäkterna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wihlborgs ökar hyresintäkterna

Wihlborgs resultat för det första kvartalet 2014 minskade, jämfört med samma period förra året, till 73 (277) miljoner, vilket ger 0,95 (3,60) kronor per aktie. Hyresintäkterna ökade till 462 (396) miljoner. Drifts-överskottet ökade till 320 (272) miljoner. Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 192 (164) miljoner.

FV Idag 2014-04-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed