Content page
Alla nya fastigheter miljöcertifieras | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Alla nya fastigheter miljöcertifieras

Datum: 2014-05-05 09:00
Text:


Stena Fastigheter miljöcertifierar alla nyproducerade fastigheter. Bostadsfastigheterna certifieras på silvernivå enligt den svenska standarden Miljöbyggnad och kommersiella fastigheter ska motsvara GreenBuilding.

Stena Fastigheter satsar på en omfattande nyproduktion och målet är 500 nya lägenheter per år. Alla bostadsfastigheter som Stena Fastigheter producerar kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad, som är ett omfattande certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Systemet ställer bland annat krav på energianvändning, ljudnivåer, inomhusklimat och material och finns i tre olika nivåer, brons, silver och guld.

Nybyggnationer av kommersiella fastigheter ska motsvara GreenBuilding, där fokus ligger på energianvändningen. Kravet är att energianvändningen ska ligga minst 25 procent under nybyggnadskraven enligt svenska byggregler.

Stena Fastigheter har också en fastighet certifierad enligt LEED som är ett internationellt bedömningssystem där man tittar på byggnaders miljöprestanda utifrån närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. Byggnaden, som ligger i Gårda i Göteborg och kallas Gröna Skrapan, är certifierad enligt LEEDs högsta nivå Platinum. I Houston i USA bygger Stena Fastigheters utlandsbolag Stena Realty två större kontorsfastigheter som blir certifierade enligt LEED silver.

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed