Content page
Stark orderingång för NCC men rött på sista raden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stark orderingång för NCC men rött på sista raden

Q1 2014. NCC ökade sin orderingång för det första kvartalet i år, jämfört med samma period föregående år, till 13 223 (11 675) miljoner.

Nettoomsättning föll dock till 9 832 (10 084) miljoner. Resultatet efter finansiella poster ligger på minus men innebär ändå en förbättring jämfört med året innan, resultatet uppgår i år till -239 (-276) miljoneresultat efter skatt -187 (-219) MSEK

Resultat per aktie för perioden uppgick -1,71 (-1,99) kronor.

Fastighetsvärlden Idag      2014-04-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed