Content page
Ökade intäkter men minskad vinst för Wallenstam | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökade intäkter men minskad vinst för Wallenstam

Q1 2014. Wallenstam ökade under första kvartalet 2014 hyresintäkterna till 399 (396) miljoner, jämfört med första kvartalet förra året. Samtidigt sjönk resultat efter skatt till 177 (286) miljoner och vinsten per aktie till 1,1 (1,7) kronor.

Förvaltningsresultatet ökade till 138 (91) miljoner.

Wallenstam sålde under kvartalet fastigheter för 748 (452) miljoner, vilket resulterat i realiserade värdeförändringar om 88 (9) miljoner, vilket är 13 procent över årsskiftesvärdering.

– Efterfrågan på bostäder där vi finns och verkar är fortsatt extremt hög. Tillväxten i Sverige är dock fortsatt svag, och därför är det inga större värdehöjningar i våra befintliga förvaltningsfastigheter. Istället är det eget arbete i nyproduktion och förädling av vårt fastighetsbestånd som ger och kommer att ge värdeutveckling. Vår ambition är att tillföra minst 1 500 lägenheter om året i genomsnitt under affärsplan 2018, säger VD Hans Wallenstam.

På bokslutsdagen hade Wallenstam cirka 1 190 lägenheter i produktion.

Fastighetsvärlden Idag       2014-04-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed