Content page
Norrländska NP3 siktar på börsen under Q4 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Norrländska NP3 siktar på börsen under Q4

Catella anlitad som rådgivare. Styrelsen i NP3 Fastigheter AB har beslutat att påbörja förberedelserna för en notering av bolagets aktie. En notering och ägarspridning planeras ske vid årsskiftet 2014/2015.

Bolaget befinner sig i en fortsatt tillväxtfas med målsättning att nå ett fastighetsvärde om 4–5 miljarder kronor. Beståndets värde idag är 2 miljarder kronor.

NP3 har idag direkt och indirekt ett 60-tal aktieägare. En notering förbättrar norrlandsbolagets tillväxtmöjligheter ytterligare och ger bolaget en bredare ägarbas.

Catella Corporate Finance har anlitats som finansiell rådgivare till NP3.

– NP3 är ett norrländskt fastighetsbolag med stark lokal förankring. Nu siktar vi in oss mot en notering vilket blir ett spännande och naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Vi ser flera intressanta affärsmöjligheter i marknaden och avser att vara fortsatt aktiva på våra utvalda orter säger Andreas Nelvig, VD NP3 Fastigheter AB.

Under 2013 förvärvade NP3 fastigheter för drygt 520 mkr och vid årsskiftet var det totala marknadsvärdet på fastighetsbeståndet omkring 1750 mkr. Den uthyrningsbara arean uppgick till 237.000 kvm med ett hyresvärde på cirka 190 mkr.

Tillväxten under 2013 skedde främst i befintliga marknadsområden men NP3 expanderade också in på de för bolaget nya marknaderna Luleå och Umeå.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed