Content page
Diös stärker förvaltningsresultatet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Diös stärker förvaltningsresultatet

Q1 2014. Diös ökade under första kvartalet 2014 förvaltningsresultatet till 93 (71) miljoner, jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på sänkta driftkostnader.

– Vi fortsätter arbetet med att skapa bra och energieffektiva lösningar för vårt fastighetsbestånd. Det är lönsamt för oss och det är lönsamt för omvärlden, säger Knut Rost vd för Diös.

Hyresintäkterna minskade marginellt till 322 (324) miljoner men uthyrningsgraden har förbättrats med 0,8 procent jämfört med förra året.

Fastigheternas bokförda värden uppgick till 11 902 miljoner vilket är en ökning från förra årets 11 736 miljoner. Resultat per aktie har dock sjunkit från 1,06 kronor till 0,62 kronor.

Fastighetsvärlden Idag         2014-04-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed