Content page
Wihlborgs emitterar obligationer för 485 mkr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Wihlborgs emitterar obligationer för 485 mkr

För att fortsätta att diversifiera sin finansiering har Wihlborgs emitterat ytterligare 485 mkr på obligationsmarknaden. Emissionen har gjorts till villkor som motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR +55 bp och lånet har slutligt förfall den 18 februari 2019.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed