Content page
Det behövs mer än dialog på fjärrvärmemarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Det behövs mer än dialog på fjärrvärmemarknaden

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utvärdera Prisdialogen på fjärrvärmemarknaden, med syftet att stärka kundernas ställning. Fastighetsägarna energiexpert Per Forsling är kritisk och menar att det behövs mer än dialog för att stärka kundens ställning.

Energiminister Anna-Karin Hatt säger i ett pressmeddelande att det i Energimarknadsinspektions uppdrag ingår att analysera om ytterligare åtgärder behövs för att stärka kundernas ställning, exempelvis lagstiftning. Fastighetsägarna anser att Prisdialogen, en modell för dialog mellan fjärrvärmekunder och fjärrvärmeleverantörer kring prissättning, inte är tillräcklig för att ge fjärrvärmekunderna en starkare ställning.

– Fastighetsägarnas uppfattning är att Prisdialogen är ett otillräckligt sätt att hantera problemen på fjärrvärmemarknaden. Dagens monopolsituation med fri prissättning ger en svag ställning för kunderna i relation till fjärrvärmeföretagen. Det räcker inte med dialog för att komma tillrätta med den situationen, utan istället behövs en mer utvecklad konkurrenssituation, säger Per Forsling, energispecialist på Fastighetsägarna.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed