Content page
Victoria Parks Tornet-affär 60 miljoner mindre | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Victoria Parks Tornet-affär 60 miljoner mindre

Fastighets AB Tornet utnyttjade möjligheten enligt avtalet med Victoria Park, att före tillträdet av fastigheterna i Stockholm och Kristianstad exkludera två av de förvärvade fastigheterna i Kristianstad, vilket reducerar det underliggande fastighetsvärdet i affären med 60 miljoner kronor.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed