Content page
Platzers förvaltningsresultat ökade 20 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Platzers förvaltningsresultat ökade 20 procent

Platzers hyresintäkter ökade med 13 procent jämfört med första kvartalet föregående år, 130 mkr jämfört med 115 mkr då. Samtidigt har förvaltningsresultatet förbättrades med 20 procent till 49 mkr (41).

Resultatet före skatt visar inte samma fina utveckling utan landar på 18 mkr (73). Det beror på att det belastas av värdeförändringar på finansiella instrument om -48 mkr (32). Värdeförändring på förvaltningsfastigheter bidrar dock med positiva 17 mkr (0).

– Jag ser positivt på både möjligheterna att förvärva fler fastigheter och att utveckla vårt befintliga bestånd. Under första kvartalet har vi bland annat påbörjat byggnationen av vårt nybygge i Gårda och tecknat en avsiktsförklaring med Migrationsverket om en helhetslösning för deras lokalbehov i Göteborg, säger Platzers VD P-G Persson.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed