Content page
Hermelin om rekorduthyrningen: Fantastiskt skönt! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hermelin om rekorduthyrningen: Fantastiskt skönt!

Kassaskåpsäkert kassaflöde ökar värdet. En av årets största skrällar på fastighetsmarknaden stod TeliaSonera för igår, när bolaget meddelade sina ändrade flyttplaner och att flytten nu går till Arenastaden.

Fabege har under projekteringen förberett Scandinavian Office Building för ett stort antal möjliga uthyrningsalternativ, främst inriktade på flera stora hyresgäster genom de stora våningsplan som kan erbjudas. Men projektet har inte varit möjligt att driva etappvis eftersom produktionen sker parallellt med att Mall of Scandinavia byggs under kontorskomplexet.

Vågspelet med att gå igång på spekulation och nu få in en hyresgäst för hela projektet ger nu Fabege full utdelning.

Christian Hermelin.
Christian Hermelin.

– Det känns fantastiskt skönt och ger oss nu möjlighet att effektivt färdigställa projektet de kommande två åren, säger Fabeges VD Christian Hermelin till Fastighetsvärlden.

Genom att nu få klart med en hyresgäst kan Fabege direkt skräddarsy fastigheten istället för att avvakta och göra en mängd olika anpassningar under projektets genomförande. För Fabege innebär det här en något bättre totalekonomi för projektet. Men Christian Hermelin ser också en stor förtjänst i kvalitén på kassaflödet.

– Jag tror det här innebär en hel del för värderingen. Vi får en mycket solid hyresgäst på ett långt hyresavtal och det kommer säkert att återspeglas i hur fastigheten värderas, säger Hermelin.

Uthyrningen till TeliaSonera innebär att Fabege tagit bort den största risken för stora vakanta ytor i Arenastaden och kan innebära att bolaget nu kan dra igång ytterligare produktion tidigare än annars beräknat.

– Vi behöver ett varulager av möjliga lokaler för att locka hyresgäster, men det finns inga beslut fattade om att vi ska gå vidare med ytterligare något projekt just nu. I kvarteret Uarda bygger vi just nu ytterligare ett hus och där är grundarbeten och garage klara för ytterligare en möjlig etapp.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed