Content page
Fabege lyfter överskottsgraden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fabege lyfter överskottsgraden

Delårsrapporten från Fabege för första kvartalet 2014 visar på ett förbättrat förvaltningsresultat, det ökade med 11 procent till 150 mkr (135). Hyresintäkterna uppgick till 513 Mkr (513) men i identiskt bestånd ökade intäkterna med knappt 1 procent. Fabege lyckades ändå förbättra driftnettot med cirka 6 procent till 349 mkr (330) och det innebär att överskottsgraden ökade till 68 procent (64).

Resultatet före skatt uppgick till 330 mkr (620). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen. Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 295 mkr (299) och på räntederivat till -141 mkr (188).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 240 mkr (516) och det inkluderar en ökning av avsättningen för pågående skatteärenden med 72 mkr.

Nettouthyrningen under kvartalet uppgick till 17 mkr (5). Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 5 procent.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-24

MER stenafastigheter.se

Comments are closed