Content page
Bostadsbyggandet upp 90 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bostadsbyggandet upp 90 procent

Likartad nivå på byggstarter under 2014. Boverkets senaste indikatorer visar att bostadsbyggandet tog ordentlig fart under slutet av 2013. Allra största ökningen fanns i Storstockholm där byggstarterna preliminärt ökade med 90 procent under året, totalt 14 500 bostäder påbörjades. I kommuner med fler än 75 000 invånare var ökningen 60 procent men i Storgöteborg ökade byggandet endast med 20 procent.

Inklusive nettotillskott genom ombyggnader visar verkets preliminära siffror att det i hela riket påbörjades 34 500 bostäder under 2013, vilket  är nästan 50 procent fler än under 2012.

I år, 2014, påbörjas cirka 35 000 bostäder enligt Boverkets uppgifter. Nästa år bedöms  byggandet fortsätta att öka till 38 000 påbörjade bostäder. Ccirka 2 500 bostäder per år av dessa bedöms tillkomma som nettotillskott genom ombyggnad.

År 2013 påbörjades preliminärt 24 500 bostäder i flerbostadshus, vilket var 55 procent fler än året före. Byggandet av småhus ökade preliminärt med 30 procent, men motsvarade endast drygt hälften av antalet under toppåren 2006-2007.

Det påbörjades nästan lika många hyresrätter som bostadsrätter, men fördelningen mellan upplåtelseformerna skiljer sig betydligt mellan kommungrupperna.

Boverket bedömer att den snabba ökningen av bostadsbyggandet under 2013 delvis var en rekyl från inbromsningen år 2012. Byggandet ökar därför endast marginellt i år, men år 2015 tar tillväxten åter fart. Det är byggandet av bostadsrätter och småhus som förväntas öka i takt med att konjunkturläget stärks.

Boverkets bostadsmarknadsenkät tyder på att byggandet av studentbostäder ökar kraftigt i år. Den höga nivån förväntas bestå nästa år, då även byggandet av äldrebostäder ökar betydligt.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Bostadsbyggandet upp 90 procent

Likartad nivå på byggstarter under 2014. Boverkets senaste indikatorer visar att bostadsbyggandet tog ordentlig fart under slutet av 2013. Allra största ökningen fanns i Storstockholm där byggstarterna preliminärt ökade med 90 procent under året, totalt 14 500 bostäder påbörjades. I kommuner med fler än 75 000 invånare var ökningen 60 procent men i Storgöteborg ökade byggandet endast med 20 procent.

Inklusive nettotillskott genom ombyggnader visar verkets preliminära siffror att det i hela riket påbörjades 34 500 bostäder under 2013, vilket  är nästan 50 procent fler än under 2012.

I år, 2014, påbörjas cirka 35 000 bostäder enligt Boverkets uppgifter. Nästa år bedöms  byggandet fortsätta att öka till 38 000 påbörjade bostäder. Ccirka 2 500 bostäder per år av dessa bedöms tillkomma som nettotillskott genom ombyggnad.

År 2013 påbörjades preliminärt 24 500 bostäder i flerbostadshus, vilket var 55 procent fler än året före. Byggandet av småhus ökade preliminärt med 30 procent, men motsvarade endast drygt hälften av antalet under toppåren 2006-2007.

Det påbörjades nästan lika många hyresrätter som bostadsrätter, men fördelningen mellan upplåtelseformerna skiljer sig betydligt mellan kommungrupperna.

Boverket bedömer att den snabba ökningen av bostadsbyggandet under 2013 delvis var en rekyl från inbromsningen år 2012. Byggandet ökar därför endast marginellt i år, men år 2015 tar tillväxten åter fart. Det är byggandet av bostadsrätter och småhus som förväntas öka i takt med att konjunkturläget stärks.

Boverkets bostadsmarknadsenkät tyder på att byggandet av studentbostäder ökar kraftigt i år. Den höga nivån förväntas bestå nästa år, då även byggandet av äldrebostäder ökar betydligt.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed