Content page
AMF vill riva stort kontorshus i city och dubbla | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

AMF vill riva stort kontorshus i city och dubbla

23.400 kvm i Galleriankvarteret kan bli 44.000 kvm. Fastighetsvärlden har tidigare skrivit om AMF Fastigheters stora planer för att omvandla Galleriankvarteret i centrala Stockholm, planer som fått mycket beröm. Bland annat planeras det för hotell i det som ännu är Swedbanks huvudkontor.

En av fastigheterna lyftes i ett tidigt skede ur planärendet för hela kvarteret och det var fastigheten Trollhättan 30, alltså den som ligger till vänster om Gallerians huvudentré och som löper längs Regeringsgatan (se illustration nedan). Fastigheten omfattar idag totalt 31.600 kvm BTA, varav 23.400 kvm BTA är ovan mark.

Fastighetsvärlden har tagit del av kommunala handlingar där det framgår att AMF Fastigheter vill, efter genomförd planprocess, riva den existerande byggnaden och bygga 44.000 kvm BTA ovan mark, alltså nästan en fördubbling av lokalerna ovan mark. Den aktuella byggnaden är idag något lägre än de i övriga i kvarteret, som dessutom ska byggas på.

Ett start-pm är utskickat och ett parallellt arkitektuppdrag är igång och där har Alessandro Ripellino Arkitekter, Wingårdhs (båda Sverige), Snöhetta (Norge) och Lundgaard & Tranberg (Danmark) valts ut. Ett Start-PM beslutat i nämnden och samråd väntas under det tredje kvartalet och enligt Stockholms stads tidplan kan planen vinna laga kraft under andra kvartalet 2015.

AMF Fastigheter skissar på kontorslokaler i den nya byggnaden och staden vill även pröva om det dessutom går att komplettera med bostäder där. I en tidig kommentar skriver Stadsbyggnadskontoret att man ”ser generellt positiv till de föreslagna förändringarna inom Trollhättan 30”.

Byggnaden är uppförd 1976 men butikslokalerna har genomgått en omfattande renovering 2004. När rivningen i Stockholms city, Klara-kvarteren, inleddes i början på 1950-talet fanns det 45 olika tomter med lika många hus inom det område som idag rymmer kvarteret med Gallerian (som ägs helt och hållet av AMF Fastigheter).

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-22

Fastigheten Trollhättan 30 (i gult) är en av fem fastigheter som utgör ”Galleriankvarteret”. Hela kvarteret ägs av AMF Fastigheter.
Fastigheten Trollhättan 30 (i gult) är en av fem fastigheter som utgör ”Galleriankvarteret”. Hela kvarteret ägs av AMF Fastigheter.
Fastigheten Trollhättan 30. Här med fasad mot Hamngatan.
Fastigheten Trollhättan 30. Här med fasad mot Hamngatan. 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed