Content page
Kraftig hyresoptimism i Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kraftig hyresoptimism i Göteborg

Butiksvakanserna upp i Malmö. 80 procent av fastighetsägarna i Göteborg tror att kontorshyrorna under de kommande 12 månaderna kommer att gå upp. Motsvarande siffra i Stockholm och Malmö är 65 respektive 25 procent. I Malmö tror 15 procent att hyran kommer att bli lägre. Övriga som svarat på Fastighetsägarnas Sverigebarometer tror på oförändrade hyror.

25 procent av landets fastighetsägare uppger att butiksvakanserna har ökat under det senaste halvåret. I Malmö uppgår denna andel till 32 procent. Motsvarande andelar i Stockholm och Göteborg är 7 respektive 20 procent.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-15

MER stenafastigheter.se

Comments are closed