Content page
Klövern emitterar nya preferensaktier | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klövern emitterar nya preferensaktier

Klövern genomförde i fredags en kontant nyemission av preferensaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 987 468 preferensaktier emitterades till en emissionskurs om 154,50 kronor per preferensaktie, motsvarande en emissionslikvid om 152,6 miljoner kronor.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed