Content page
Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Köpläge | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Köpläge

Svensk ekonomi är inne i en återhämtningsfas som kommer att gynna fastighetsbranschen. Ökad sysselsättning och låga räntor gör att fastigheter fortsätter att vara ett högintressant investerings-alternativ framöver. Nästan 60 procent av landets fastighetsägare planerar därför att göra större fastighetsförvärv under året. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
– Det är en ganska ljus bild som tecknas i vår senaste barometer. Den goda utveckling vi haft de senaste åren håller i sig. När aktiviteten stiger ökar också behovet att nyanställa. Var fjärde fastighetsföretagare uppger att de kommer att öka personalstyrkan under året, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.
 
Utvecklingen är fortsatt något svagare i Malmöregionen än i de båda övriga storstadsregionerna. 13 procent av Malmös fastighetsägare uppger att lönsamheten för närvarande är dålig och 11 procent tror att den situationen kommer att bestå under året. I Göteborg och Stockholm räknar i princip samtliga fastighetsägare med fortsatt god eller till och med förbättrad lönsamhet. I denna upplaga av Sverigebarometern tillfrågades landets fastighetsägare om vilket av de politiska partierna som har den bästa politiken för fastighetsmarknaden. Om valet bara skulle handlat om dessa frågor skulle alliansen ha segrat, åtminstone om Sveriges fastighetsägare fick bestämma.
 
– Det mest slående är kanske ändå att ungefär hälften av fastighetsägarna svarar att de inte vet vilket parti som har den bästa politiken. Det kan knappast ses som något annat än ett underbetyg åt politikernas förmåga eller vilja att formulera tydliga alternativ och lösningar på fastighetsområdet, säger Tomas Ernhagen.
 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed