Content page
Metoder för att motverka hemlöshet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Metoder för att motverka hemlöshet

Regeringens nationelle hemlöshetssamordnare, Michael Anefur, redovisade bland annat sina slutsatser och erfarenheter av de rundresor han gjort i kommunerna under två års tid, vid en konferens om hemlöshet i Västerås 8-9 april. En slutsats är att frågan hör hemma på kommunstyrelsenivå och inte kan lösas i socialnämnden enbart. Flera parter måste samverka.

Artikel: Metoder som motverkar hemlöshet spreds på konferens

Socialdepartementet, 10 april 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed