Content page
Regeringen svarar på Riksrevisionens utvärdering av nationella kvalitetsregister | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen svarar på Riksrevisionens utvärdering av nationella kvalitetsregister

Riksrevisionen har skrivit en rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister i vård och omsorg: Statens satsningar på nationella kvalitetsregister - leder de i rätt riktning? I denna skrivelse till riksdagen lämnar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens rapport.

Skr.2013/14:204 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister

Socialdepartementet, 9 april 2014

MER stenafastigheter.se

Comments are closed