Content page
Lättare än någonsin för politikerna! | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lättare än någonsin för politikerna!

Sverige växer just nu så det knakar. Om bara några år beräknas vi vara över 10 miljoner invånare. Fler människor kräver i sin tur mer av arbetsmöjligheter, kommunikationsnära bostadsområden , service och transporter. Inte minst är detta tydligt i våra storstadsregioner.

Redan nu ser vi också hur bristen på vägar, järnvägar eller annan infrastruktur gör sig påmind. För många människor trasas vardagen söder av trängsel och förseningar. Därtill kostar det samhället dyra pengar.

Ett växande Sverige ställer krav på hela samhället. Om inte vardagen fungerar för människor blir städerna inte attraktiva och kommer varken locka nya invånare eller nya investeringar. Hur ska vi då hinna och ha råd att genomföra alla de investeringar i infrastruktur som krävs? Hur ska vi klara av att ta hand om det vi har och samtidigt ha kraft att satsa för framtiden?

För att ta tillvara på tillväxten behövs genomförandemodeller som möjliggör utveckling, sprider risker, driver innovation och leder till fler vägar, broar, skolor och sjukhus för skattepengarna. OPS är en modell som kortar byggtiden, får till stånd projekt tidigare, driver innovation och möjliggöra att samhällsnyttig infrastruktur finns tillgänglig då den behövs.

Dagens politiker har det lättare än någonsin att bygga en internationellt konkurrenskraftig stad. Näringslivet känner av ett ökat intresse för investeringar och byggbolagen har färdiga produkter att investera kapitalet i. Politikernas uppgift blir att erbjuda ett innovationsvänligt klimat och säkra infrastrukturinvesteringar över tid.

Det offentliga och det privata har behållning av varandra. När vi fungerar ihop så kommer det hela samhället till nytta. Låt oss nyttja OPS som en möjlig genomförandemodell för att tillsammans bygga för att möta Sveriges tillväxt.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed