Content page
Något ökad omsättning under första kvartalet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Något ökad omsättning under första kvartalet

I en sammanställning som DTZ gjort över det första kvartalets transaktioner (större än 50 mkr) framgår att omsättningen uppgick till 23,6 miljarder, ungefär 20 procent mer än motsvarande period 2013.

Svenska köpare stod för hela 97 procent av transaktionsvolymen och den största köpargruppen var noterade fastighetsbolag som stod för 31 procent av köpen, de var också den allra största nettoköpargruppen. Största marknad så här långt är Stockholm som har dragit till sig 55 procent av omsättningen. Bostäder var det största segmentet med 30 procent av omsättningen, följt av kontor med 27 procent.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-03

MER stenafastigheter.se

Comments are closed