Content page
Så blir Vasakronans stora satsning i centrala Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så blir Vasakronans stora satsning i centrala Göteborg

150 miljoner investeras i Kompassen. Under 2012 och 2013 har två av Vasakronans handelsplatser i Göteborg, Arkaden och Perukmakaren, genomgått en omfattande modernisering – och nu är det dags för ännu en. 150 miljoner kronor  ska investeras i Kompassen som förädlas och rustas upp.

Vasakronans mål är att utveckla handeln i fastigheten men också gatustråken längs Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan. Butiker kommer att disponeras om och fasaderna moderniseras. Allmänna ytor kommer att ställas om till butiksyta och arkaderna glasas in vilket ger utrymme för fler butiker. Totalt skapas 900 kvadratmeter ny butiksyta.

Ambitionen är att göra Kompassen till en väl sammanhållen handelsplats som är attraktiv både för besökaren och samtidigt ger enskilda butiker utrymme att synas på ett tydligt sätt. 

Idag är handeln i Kompassen uppbyggd som en galleria i tre plan. Under ombyggnaden kommer samtliga butiker att byggas om så att de får entré från gatan. Med ny design, enklare planlösningar och bredare utbud ska Kompassen bli en ännu mer attraktiv handelsplats med närmare 8.000 kvadratmeter handel.

– Vi är stora på cityhandel i Göteborg och har därför stora möjligheter att påverka människors upplevelse av centrala Göteborg. Det gör vi på olika sätt tillsammans med andra men självklart också på egen hand. Målsättningen är att utveckla citykärnan till en plats där människor och företag trivs och vill vara, säger Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg.

Arbetet med Kompassen påbörjas hösten 2014 och beräknas vara klart i början av 2016.

2011 inledde Vasakronan en renovering av Arkaden som stod färdig julen 2012. I dagarna färdigställs även kvarteret Perukmakaren som de senaste två åren har genomgått en total omdaning.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-02

Vy från Kyrkogatan, utan glastak.
Vy från Kyrkogatan, utan glastak.
Vy från Carlings, utan glastak.
Vy från Carlings, utan glastak.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed