Content page
Besqab anlitar rådgivare inför notering | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Besqab anlitar rådgivare inför notering

Styrelsen för Besqab har beslutat att utreda
 förutsättningarna för att notera bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm under
 2014 och har anlitat Swedbank Corporate Finance som finansiell rådgivare och Hannes
Snellman som legal rådgivare.

En börsnotering innebär nya möjligheter för framtida tillväxt med ökad flexibilitet och tillgång till en
bredare kapitalmarknad. Vidare kommer en notering förstärka den allmänna kännedomen om Besqab och bolagets ställning hos dess intressenter.

Styrelsens bedömning är att Besqab, med sin långa erfarenhet av projektutveckling och kompetenta ledning, passar mycket bra på börsen.

– Vi ser många möjligheter att växa i både Stockholm och Uppsala. En börsnotering skapar goda
förutsättningar att tillvarata dessa tillväxtmöjligheter, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad på projektutveckling av bostäder – nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen i Stockholms län och Uppsala. Besqab har hittills varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5.000 bostäder och cirka 100.000 kvm lokaler.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed