Content page
BARNMISSIONEN | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

BARNMISSIONEN

Barnmissionen har ett nära samarbete med FERVENT då det gäller it, hemsida, sociala medier och kommunikationer med våra givare. Min upplevelse av detta samarbete är att FERVENT är mycket professionella och engagerade och har lyft oss upp på en ny  nivå som vi inte skulle klarat av själva. En organisation i vår storlek har att välja mellan att sköta all denna kommunikation internt eller lägga ut det externt. Som chef var jag först inte positiv till att vi skulle lägga ut detta externt eftersom det finns så många fallgropar. Min oro har visat sig vara helt obefogat då FERVENT känns som en del av Barnmissionen och inte en extern partner.

Deras engagemang för vårt arbete är lika stort som vårt eget, sedan har de en professionalism och branschkunskap som inte går att hålla sig uppdaterad med internt inom Barnmissionen. FERVENT har genom sitt arbete i Barnmissionen lyft oss upp på nya höjder, vi har ökat vår omsättning, fått många fler givare, bättre kommunikation med både befintliga och nya givare. Som chef för Barnmissionen är jag mycket nöjd med FERVENTs arbete och kan varmt rekommendera deras tjänster.

Bo Wallenberg,
Barnmissionen

MER fastighetssverige.se

Comments are closed