Content page
Sök stöd för innovativa bostäder för unga | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sök stöd för innovativa bostäder för unga

Under 2014 kommer Boverket dela ut 20 miljoner kronor till innovativa projekt för byggande av bostäder för unga. Stödet kan betalas ut till enskilda företag som driver projekt som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process och som främjar ett innovativt byggande för att öka utbudet av bostäder för unga. Fastighetsägarna uppmanar fastighetsägare med utvecklingsidéer att söka stödet.

 – Bostadssituationen är problematisk för många unga. Därför är det välkommet med ett stöd för innovationer som kan underlätta för ungas boende. Vår förhoppning är att fastighetsbolag söker stöd för att få bidrag att realisera projektidéer och innovationer som syftar till att underlätta för unga och deras boenden. Från Fastighetsägarna menar vi att långsiktigt hållbara innovationer bör premieras och fokus bör vara på realiserbara projekt som kan byggas, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.


Bland de projekt som tidigare beviljats bidrag finns bland annat dessa:

  • Belatchew Architects erhöll 300 000 kronor för projektet "Flytande bostäder på vatten".
  • Paradiso Arkitekter erhöll 300 000 kronor för projektet "Mellanstaden – en stadsbyggnadsstrategi för främjande av ungas boende".
  • Malmö stad erhöll 300 000 kronor för projektet "Fantasi och funktion: en idétävling för kök och badrum".
  • Jagvillhabostadnu erhöll 300 000 kronor för projektet "Snabba hus".
  • AEB anläggningsentreprenad AB erhöll 300 000 kronor för projektet "Moderna ungdomsbostäder".
  • AtelierSlice AB erhöll 300 000 kronor för projektet "Atelier Haus (Ateljéhus)".
  • Katrineholms kommun erhöll 300 000 kronor för projektet "Du får RÅD (innovativa småhus för unga)".

Här kan du också läsa mer om ytterligare projekt som har beviljats stöd från Boverket.

– Nyligen publicerade Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Swedbank och NCC en ny undersökning som visar unga stockholmares preferenser på boende. Fastighetsbolag som vill söka stöd kan med fördel hämta inspiration ur undersökningen menar Rikard Silverfur.  

Flexibilitet är ledordet när unga väljer sitt boende, både i hyresavtalet och hur bostaden ser ut.

– Undersökningsresultaten ger ett tydligt besked till Stockholms fastighetsägare. Unga människor vill ha flexiblare lösningar både vad gäller avtal och utformningen av bostaden. Fastighetsbranschen måste omfamna de nya krav som ställs på oss, konstaterar Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

Stöd till innovationer för att öka utbudet av bostäder för unga är bra, men inte tillräckligt för att skapa en långsiktig ökning av antalet bostäder.

– Vill regeringen på allvar adressera bostadssituationen för unga krävs dock mer genomgripande reformer för att skapa en fungerande och tillgänglig bostadsmarknad där ingångströsklarna inte är så höga som dagens regler och bostadspolitik skapar, avslutar Rikard Silverfur.

 

Läs mer och ansök om stöd på Boverkets webbplats.  

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed