Content page
Tuffast tänkbara skattedom för Kungsleden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tuffast tänkbara skattedom för Kungsleden

Avser att söka prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Kungsleden mottog under tisdagen domar från Kammarrätten i Stockholm avseende skattemål där Kungsleden är part. Kammarrätten har funnit att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006–2008 samt inte medges avdrag för nedskrivningar av lagerandelar som uppkommit i samband med omstruktureringar som Kungsleden genomförde under beskattningsåren 2004–2006.

Kungsledens uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo har följt de lagar och den praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle. De flesta av transaktionerna har stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet” där Kammarrätten i Stockholm i en dom 2011 medgav avdrag för denna typ av nedskrivningar. Därför har Kungsleden tidigare bedömt att avdrag ska medges även för Kungsledens fall.

Kungsleden delar inte den uppfattning som Kammarrätten ger uttryck för i de aktuella domarna och avser att söka prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Kungsleden gör i dagsläget därför inga ytterligare reserveringar med anledning av dagens domar.

Om det slutgiltiga utfallet i processerna för samtliga fall av nedskrivningar av lagerandelar och omstruktureringar skulle bli negativt uppkommer en tillkommande negativ effekt på eget kapital om 1.615 Mkr och resterande skatt att betala bedöms uppgå till 1.450 Mkr. Effekten på eget kapital och likviditet är i linje med vad Kungsleden tidigare kommunicerat beträffande de maximala negativa effekterna av processerna ifråga.

Nyheten från Kungsleden kom klockan 16.45 och börsen reagerade omedelbart. Kursen slutade ner 6 procent.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-01

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed