Content page
Galären och NP3 gör affärer i Luleå | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Galären och NP3 gör affärer i Luleå

NP3 växlar utvecklingsfastigheter mot förvaltningsobjekt. NP3 säljer fastigheterna Bindaren 17 och 20 i Luleå till Galären. Fastigheterna inhyste tidigare Erlandssons industrier som nyligen gick i konkurs. Galären äger sedan tidigare flera fastigheter i området. Fastigheterna utgörs idag av en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler och en lagerbyggnad. Galären kommer att äga, utveckla och förvalta nyförvärven.

– Köpet av fastigheterna följer Galärens strategi med att förvärva och förädla på strategiska platser i Luleå. Galären äger sedan tidigare sex fastigheter i området som genom sin närhet till det expansiva Luleå Tekniska Universitet går en spännande framtid till möte, säger Galärens VD Gunnar Tåhlin.

NP3 köper samtidigt fastigheten Staget 13 av Galären och i den affären var DTZ säljrådgivare åt Galären. Mekonomen är hyresgäst i den förvärvade fastigheten.

– På detta sätt så stärker vi vår närvaro i Luleå men där vi byter utveckling mot förvaltningsfastighet vilket är i enlighet med NP3s affärsidé. Att vi sedan visar en transaktionsvinst visar att det går att göra bra affärer på den Norrländska fastighetsmarknaden, säger Andreas Nelvig, VD för NP3 Fastigheter.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-01

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed