Content page
AMF utökar i Marievik när Aberdeen säljer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

AMF utökar i Marievik när Aberdeen säljer

Köpeskilling 300 miljoner – Följer upp affär 2013. Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic säljer fastigheten Marievik 25 i Stockholm. Köpeskillingen är cirka 300 miljoner kronor och köpare är AMF Fastigheter.

Fastigheten är fullt uthyrd och inrymmer knappt 10.000 kvm kontor. Största hyresgäster är Bombardier och HeidelbergCement.

– Marievik genomgår stora förändringar och ses alltmer som en integrerad del av Stockholms innerstad. Vi fortsätter vårt arbete i enlighet med den fastlagda affärsplanen, vilket innebär att sälja de fastigheter vi förädlat klart och att fokusera på att utveckla de fyra fastigheter vi har kvar i området. Vi ser goda möjligheter att skapa nya byggrätter för attraktiva bostäder och på så sätt bidra till områdets positiva utveckling, säger Magnus Kenning, Transaktionschef på Aberdeen.

Med den tillkommande fastigheten omfattar AMF Fastigheters portfölj i Marievik cirka 130 000 kvm uthyrbar yta. Läs mer om AMF Fastigheters stora rivningsplaner i länkarna till höger.

I februari 2013 förvärvade AMF Fastigheter två kontorshus från Aberdeen i samma område. Den affären gällde Marievik 23 och Marievik 26 om totalt 40.000 kvm. Köpeskillingen då var cirka 1,3 miljarder kronor.

– Marievik håller på att förändras till en levande blandstad med både kontor och bostäder. Vi ser stor potential för området och kan genom förvärvet ytterligare bidra till den positiva utvecklingen. Byggnaden blir ett bra komplement till våra befintliga fastigheter, säger Fredrik Ronvall, transaktionschef AMF Fastigheter.

MAQS och Leimdörfer har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen.

Marievik är beläget i Liljeholmsområdet sydväst om Södermalm i Stockholm.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-01

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed