Content page
Branschdialog om ytterligare reformer i svensk bostadspolitik | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Branschdialog om ytterligare reformer i svensk bostadspolitik

Torsdagen den 27 mars hade Stefan Attefall bjudit in företrädare för bland annat bygg-, bostads- och fastighetsbranscherna till ett seminarium för att presentera innehållet i de propositioner regeringen lämnat under senvintern. Stefan Attefall inledde seminariet med att se tillbaka och sammanfatta mandatperiodens alla bostadspolitiska initiativ och reformer.


Branschdialog om ytterligare reformer i svensk bostadspolitik

Socialdepartementet, 31 mars 2014

MER regeringen.se

Comments are closed