Content page
Fabege säljer byggrätter till Besqab med kanonvinst | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fabege säljer byggrätter till Besqab med kanonvinst

Stor vinst. Fabege har avyttrat den obebyggda fastigheten Luma 3 i Hammarby Sjöstad till Besqab. Fastigheten är belägen intill Lumafabriken och är detaljplanelagd för bostäder.Besqab planerar att uppföra cirka 70 bostadsrättslägenheter med en preliminär försäljningsstart hösten 2014.

Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 148 Mkr. Försäljningen ger ett resultat före skatt om 70 Mkr respektive 85 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under första kvartalet 2014.

– Vi har utvecklat fastigheten med en byggrätt för bostäder och det är i linje med vår affärside att före genomförandet sälja till en bostadsproducent, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av byggrätter i Hammarby Sjöstad, kommenterar Anette Frumerie, VD på Besqab. Det ligger helt i Besqabs långsiktiga strategi och passar väl in i vår byggrättsportfölj.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-28

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed