Content page
Corem förlänger 73.000 kvm med Ericsson | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Corem förlänger 73.000 kvm med Ericsson

Ska frånträda 8.000 kvm. Corem har omförhandlat samtliga gällande hyresavtal med bolagets största hyresgäst, Ericsson. Hyresomförhandlingarna omfattar de tre fastigheterna i Katrineholm, Kumla och Borås. Totalt omfattar kontrakten cirka 73.000 kvm med en genomsnittlig kontraktstid om cirka fem år. Det sammanlagda kontraktsvärdet uppgår till drygt 200 mkr.

Under hyresprioden kommer Ericsson successivt att frånträda cirka 8.000 kvm. De frånträdda ytorna är till största del hänförliga till fastigheten i Kumla där Corem bedömer uthyrningspotentialen som mycket god.

– Vi är väldigt nöjda över att kunna offentliggöra våra omförhandlade Ericssonkontrakt. De nya kontrakten ger en ökad stabilitet i våra hyresintäkter och bidrar till en förbättrad kontraktsduration för hela bolaget. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Ericsson, säger Eva Landén.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-28

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed