Content page
Folksam får markanvisning om 6.000 kvm vid Slussen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Folksam får markanvisning om 6.000 kvm vid Slussen

Katarinahissen renoveras – Klar 2019. När Slussen byggs om kommer Stadsgårdsleden att däckas över med park och kontorshus. Nu är det klart att Folksam som äger KF-huset med Katarinahissen även vill bygga på den nya tomt som skapas framför KF-huset. Folksam planerar att döpa om fastigheten till ”Katarinahuset”. Folksam planerar för ett kontorshus som ska innehålla 6.000 kvm lokaler.

På nästa sammanträde i exploateringsnämnden kommer ärendet om markanvisning till Folksam upp för beslut. Markanvisningen innebär att Folksam under två år har ensamrätt på att förhandla med staden om att få bygga på den nya tomten. Priset blev 105 miljoner, vilket ger 17.500 kr/kvm som är samma som Atrium Ljungberg nyligen betalade för fastigheten bredvid, nedanför Glashuset.

– Som fastighetsägare har vi med stort engagemang följt arbetet med nya Slussen och vårt mål är att skapa en så bra lösning som möjligt för våra hyresgäster och andra boende runt Slussen. Vi vill skapa en hållbar och miljöriktig byggnad med nya attraktiva miljöer för hyresgäster och boende i Slussenområdet, säger Torbjörn Wiberg, chef för Folksam Fastigheter.

För att bevara utblickarna vid Slussen kommer det nya huset att vara triangelformat, med spetsen riktad mot Ryssgården. Det nya huset kommer att ligga granne med den nya parken som staden skall anlägga från Katarinahissen och ner till Stadsgårdskajen.

I överenskommelsen mellan Stockholms stad och Folksam ingår också Katarinahissen. Renoveringen startar nu i vår, med underhåll av hissens stålkonstruktion, förstärkningar av grundläggningen, byte av hissmaskineriet och en anpassning av hissen till nya Slussen. När allt är klart ska hissen gå hela vägen ner till Saltsjöbanan och den nya handelsplatsen. Stockholms stad och Folksam kommer att äga hissen gemensamt, men Folksam ansvarar för den framtida driften.

Enligt planerna ska den nya hissen, och Katarinaparken, stå klara 2019.

– Vi vet ju att en fungerande hiss är efterlängtad, av både stockholmare och besökare och med den här renoveringen kan hissen stå i många år till, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd Stockholms stad.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-26

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed