Content page
Presenterat: D. Carnegie till First North 9 april | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Presenterat: D. Carnegie till First North 9 april

Tar in 600 miljoner inför notering. I syfte att tillföra D. Carnegie & Co kapital för investeringar, i enlighet med bostadsbolagets tillväxtplan, har bolagets styrelse ansökt om notering av bolagets B-aktier på Nasdaq OMX First North.

Ulf Nilsson, VD, kommenterar:

– Vi tror på värdetillväxt i vårt segment av bostadsmarknaden, som en följd av bostadsbristen i Stockholm, och på vår förmåga att hitta affärer. Vi vill därför tillföra bolaget kapital till nya fastighetsinvesteringar för att få ytterligare utväxling på vår affärsmodell med successiv renovering, som visat sig effektiv och lönsam men också uppskattad av de boende.

Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet omfattar nyemitterade B-aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde av cirka 600 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har även utfärdat en övertilldelningsoption till ABG Sundal Collier att placera ytterligare aktier i bolaget motsvarande upp till 15 procent av erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och baseras på efterfrågan och allmänna marknadsförhållanden, inom intervallet 35–45 miljoner kronor per aktie.
  • Intervallet motsvarar en värdering av bolagets aktier om cirka 948–1.218 miljoner kronor före erbjudandet.
  • Vid full anslutning i erbjudandet kan, beroende på den teckningskurs som fastställs inom det ovan nämnda intervallet, antalet B-aktier komma att öka från 21.706 703 med högst 17.142.857 till 38.849.560 respektive lägst 13.333.333 till 35.040.036 och därigenom det totala antalet aktier i Bolaget från 27.076.569 till högst 44.219.426 respektive lägst 40.409.902, vilket motsvarar cirka 49–63 procent av kapitalet respektive cirka 27-35 procent av rösterna i bolaget före erbjudandet.
  • Därutöver kan övertilldelningen i erbjudandet komma att omfatta högst 2.571.428 B-aktier och vid full anslutning i erbjudandet samt vid full övertilldelning och utnyttjande av övertilldelningsoptionen kan antalet erbjudna och nyemitterade B-aktier komma att uppgå till sammanlagt högst 19.714.285 och lägst 15.333.333, vilket motsvarar cirka 57–73 procent av kapitalet och 32–41 procent av rösterna i bolaget före erbjudandet. Det totala antalet aktier i Bolaget kan därvid komma att uppgå till högst 46.790.854 respektive lägst 42.409.902.

Styrelsen avser genomföra erbjudandet genom att besluta om en riktad nyemission med stöd av bemyndigande från bolagsstämman i D. Carnegie & Co den 17 mars 2014. Vid tilldelning kommer befintliga aktieägare, undantaget huvudägarna, att prioriteras upp till en sammanlagd emissionsvolym om 200 MSEK.

Beräknad första handelsdag på First North är den 9 april 2014, under kortnamnet ”DCAR”.

ABG Sundal Collier agerar lead manager och book runner och Avanza och Nordnet agerar retail selling agents i samband med erbjudandet. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare inför den planerade listningen på First North och är utsedd till Certified Adviser. Bolaget har vidare anlitat Vinge som legal rådgivare.

Knut Pousette, styrelseordförande, kommenterar:

– Den verksamhet som nyligen tillskjutits D. Carnegie & Co genom ett fastighetsbestånd värt cirka tre miljarder kronor har bedrivits i Kvalitenas regi i över 20 år. Med en renodling mot bostäder går bolaget nu in i en ny expansiv fas med låg skuldsättning och goda kassaflöden. Noteringen på First North ser vi som ett bra sätt att förbereda bolaget för Stockholmsbörsens huvudlista inom ett år.

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed