Content page
Efter bara tre år delas Nordic PM i två bolag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Efter bara tre år delas Nordic PM i två bolag

Hemfosas viktigast samarbetspartner delas. Ägarna till Nordic PM, Joakim Orthén och Marcus Gärdebrandt, har enats om att dela upp bolagets verksamhet i två olika bolag.

Under 2011 fusionerade ägarna samman sina företag under namnet Nordic PM och bolaget har sedan dess haft en kraftig expansion. Verksamhetens fokus har legat på fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling samt fastighetstransaktioner.

Bolaget har expanderat i takt med den succesiva ökningen av antal uppdrag och deras omfång, och sysselsatte 57 medarbetare vid årsskiftet 2013/14.

I samband med den fission som nu genomförs bildar Joakim Orthén ett nytt företag som kommer att drivas under namnet Nordic PM. Företaget skall fokusera på affärsområdena fastighetsförvaltning, lokaluthyrning och fastighetstransaktioner. Antal medarbetare blir 27 stycken, inklusive underkonsulter.

Marcus Gärdebrandt behåller befintligt organisationsnummer till det företag som istället namnändras till Property Partner. Företaget skall bedriva fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning samt fastighetsdrift. Antal medarbetare blir 34 stycken, inklusive underkonsulter.

- Det finns mycket att utveckla och tillföra vår bransch. Vi har märkt av en ökad efterfrågan från kunderna på ett mer differentierat och specialiserat tjänsteutbud. Våra båda företag kommer att fortsätta samarbeta i ett antal uppdrag med gemensamma kunder. Vi får genom detta förbättrade möjligheter att förädla våra verksamheter och ha en tydligare profilering, vilket vi uppfattar som positivt, säger de båda ägarna i ett gemensamt uttalande.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-26

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed