Content page
Tribona tar in kapital för nya förvärv | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tribona tar in kapital för nya förvärv

Klövern tecknar hela sin andel. Börsnoterade Tribona som äger logistikfastigheter runt om i landet föreslår en nyemission för att finansiera kommande förvärv. Förslaget innebär en nyemission av aktier för cirka 292 miljoner med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Syftet med nyemissionen är enligt bolaget att skapa förutsättningar att nå tidigare kommunicerade tillväxtmål. Det innebär att växa från knappt 6 miljarder i fastighetsvärde till 10-12 miljarder kronor.

Tribonas största ägare, Klövern, har uttalat sin avsikt att teckna sin del av emissionen, motsvarande 29,8 procent.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-21

MER fastighetsvarlden.se

Comments are closed